husorden

 • Affald må ikke henkastes eller anbringes noget andet sted end i de opstillede affaldscontainere ved skuret i haven. Personligt affald herunder møbler, som ikke fjernes med den faste dagreno­vationen, skal lejeren fjerne for egen regning.
 • Rygning i fællesarealerne er ikke tilladt. Rygning i egen bolig er tilladt såfremt lejeren kan ryge uden at være til fare for sig selv eller andre. Lejeren er forpligtet til at leje en luftrenser, så røgen ikke generer personalet. Døren til boligen holdes lukket.
 • Skader på fællesarealer eller fællesarealernes inventar udbedres for skadevolderens regning.
 • Brandfare: På grund af brandfare er rygning i sengen ikke tilladt. Levende lys er ikke tilladt i boligerne
 • Gæster er velkomne. Gæster sørger selv for opvask efter brug af beboerens eget service
 • Husdyr må gerne bo på Plejehjemmet Ellen Marie, men da personalet kan ikke tilbyde at lufte hunde/katte, sørge for fugle, fisk eller lign. skal beboeren selv være i stand til at passe husdyret i egen bolig.
 • El køretøjer: Da Plejehjemmet Ellen Maries udendørsarealer er begrænsede, skal det aftales med forstander/stedfortræder om der er mulighed for at opbevare et køretøj.
 • Nøgler: Der udleveres én nøgle til lejerens lejlighed. Bortkommen nøgle erstattes for beboerens regning.
 • Støj: Når man benytter stereoanlæg, TV eller andre støjende apparater, skal man tage hensyn til naboerne. Personalet afgør om støjniveauet er for højt.
 • Vinduer: I regn, sne, frost og stormvejr skal alle vinduer holdes lukkede.
 • Toilet: Ved toiletbesøg benyttes kun toiletpapir. Der må ikke kastes affald i toiletkummen.
 • Depot: Udlejer kan ikke tilbyde opbevaring af overskydende indbo, eller hjælpemidler.
 • Indretning af boligen: Lejeren står for indretning af boligen i samarbejde med plejepersonalet, Lejeren står selv for opsætning af lamper, gardiner, TV og billeder
Sidebar
Sidebar
48 30 03 65 Find hjem

Kontakt