praktiske oplysninger

Velkomst og praktiske oplysninger ved indflytning på Ellen Marie

 

Velkommen til Plejehjemmet Ellen Marie

 

Vi vil gerne byde dig og din familie/pårørende velkommen på Ellen Marie og håber at du vil komme til at trives i dit nye hjem.

Ellen Marie er en selvejende institution og friplejehjem under Fonden Mariehjemmene og har i Gilleleje fungeret som plejehjem siden 1972. I 2021 lejede vi os ind i Kanalhuset med 10 nye boliger. Alle boliger er 1-rums boliger indrettet med plejeseng/elevationsseng af hensyn til personalets arbejdsmiljø. Der er også eget køleskab med lille fryser, håndvask og stort badeværelse. Man opsætter selv gardiner/persienner efter eget ønske.

Vores vigtigste opgave er at skabe tryghed og hjemlighed for alle 37 beboere. Vi har eget personale til rengøring, egen pedel og al mad bliver lavet fra gode råvarer i vores eget køkken.

For at du kan bevare dine funktioner i hverdagen, er det vigtigt at du deltager aktivt med det du selv kan og hvor du kan. Det kan være at vande dine planter, tørre lidt støv af, lægge det rene tøj på plads i skabet, rede seng. Lige som du gjorde i din tidligere bolig. Sammen med dine medbeboere kan du også deltage i borddækning, spise måltider i fællesskab, deltage i aktiviteter, kreativitet, sang, musik og gymnastik.

Ved indflytning skal du selv sørge flytning af adresse, lægeskift til Gilleleje Lægecenter, møblering af bolig og egen transport til Ellen Marie. Der kan søges boligstøtte, varmetilskud og lån til indskud via borger.dk eller blanketter til borgerservice. Disse blanketter vedlægges din lejekontrakt.

Indretning af bolig: Bortset fra plejesengen/madras, skal du selv sørge for alle øvrige møbler. Bruger du kørestol eller er gangbesværet, vil vi fraråde løse tæpper, medmindre de kun er under borde. Tæpper skal have skridsikkert underlag. Indretningen skal tage hensyn til at der er plads til at komme omkring med hjælpemidler. Hvis der bliver behov for at møblere anderledes af hensyn til arbejdsmiljøet sker det i samarbejde med kontaktperson fra plejen.

Du bør medbringe følgende ved indflytning:

 • Dyner og puder, mærket med bolignummer og initialer. Vaskbare v. 60 grader
 • Sengetæppe
 • Personlige ting som billeder, bøger, musik og andet som du bruger i din hverdag og holder af at se på
 • Personlige hygiejneartikler; deodorant, cremer, make-up, barbergel, læbepomade
 • Barbermaskine/pincet til de små hagehår
 • ”3- i-en”/neglesaks/fil
 • Tandbørste/el-tandbørste + ekstra ”hoveder”, proteserens
 • Hårtørrer, krøllejern
 • Vaser/urtepotter
 • Elpærer til dine lamper
 • Viskestykke hvis du selv vil have egne glas, kopper og tallerkner i boligen (man skal dog selv sørge for opvask af eget service)
 • Eget tøj som kan tåle at blive vasket ved 40/60 grader. Vi vasker ikke uld eller andre sarte tekstiler. Vi har eget vaskeri i kælderen. Al tøj skal mærkes med ”identiketter”/strygelapper med bolignummer og initialer. Kan udleveres ved aftale om indflytning, så tøjet kan være mærket ved indflytning. Mærkning er eget/pårørendes ansvar. Også at mærke nyt tøj løbende, inden det tages i brug.

 

I kan læse mere om os på hjemmesiden; mariehjem.dk/ellen

Aktiviteter og arrangementer: Der betales et månedligt beløb til underholdning, udflugter, fester, m.m. Se Aftaleskema for serviceydelser. Aktiviteterne foregår i dagligstuen på hverdage og enkelte gange i weekender. Vi har en fast aktivitetsmedarbejder som planlægger aktiviteter på hverdage sammen med vores frivillige. Der er planlagt aktivitet på de fleste dage. Nogle dage ser vi hvad der er stemning og behov for og finder på noget sammen.

Beboerindskud og boligstøtte: Man kan ansøge kommunen om lån til indskud. Det skal ske i de første 4 uger efter indflytning. Dette og boligstøtte søges via borger.dk. Der medfølger blanketter til begge dele sammen med lejekontrakten.

Bus: Vi har vores egen bus med lift, som bruges flittigt til udflugter sammen med vores frivillige. Bussen kan lånes af pårørende i særlige tilfælde som fx transport til undersøgelser på hospital.

Bruger- og pårørenderåd:  Vi har et bruger- og pårørenderåd, som har til opgave at repræsentere beboernes interesser. Der holdes møder i forbindelse med torsdagsbar, 2-3 gange årligt. Alle beboere og pårørende er velkomne. Der deltager også personale-og pårørenderepræsentanter. En beboerrepræsentant deltager i bestyrelsesmøderne på Plejehjemmet Ellen Marie og er beboernes talerør.

Fodpleje: Vi har en aftale med fodterapeut som kommer fast i huset ca. hver 2. måned. Fodpleje aftales med plejepersonalet. Man kan også selv lave aftale med anden fodterapeut. Hvis man er berettiget til helbredstillæg, kan der søges om tilskud til fodpleje efter kommunens anvisning. Ansøgning skal man selv eller pårørende sørge for.

Forplejning: Alle måltider kan købes på plejehjemmet. Middagsmaden kan ikke fravælges.
Der betales et fast månedligt beløb for mad og drikkevarer. Øl, vand, cider og vin er ikke inkluderet og opkræves særskilt.
Afbestilling af mad, skal senest ske dagen før til køkkenet. Afmeldte måltider fratrækkes på månedsopgørelsen.

Forsikring: Indboforsikring kan tilkøbes som serviceydelse. Se aftaleskema i indflytningspapirer. Det kan være en god ide at tjekke sine forsikringer efter ved indflytning og få dem tilpasset en ny livssituation.

Frisøren kommer her i huset hver 14. dag. Afregning sker direkte med frisøren via fx MP med pårørende.

Fysioterapi: Behandling af fysioterapeut er lægeordineret, fysioterapeuten kommer på Plejehjemmet Ellen Marie efter aftale.

Gudstjeneste/andagt: Præster fra Gilleleje Kirke holder andagt hver måned i dagligstuen.

Gæster er velkomne til at spise med. Tilmeld i køkkenet senest dagen før. Prisen er den samme som for beboerne.

Handikapkørsel kan søges hos Movia. Det er beboeren selv eller dennes pårørende der ansøger om kørsel.

Hjælpemidler har beboerne som regel med fra hjemkommunen. Plejehjemmet Ellen Marie stiller almindelige hjælpemidler til rådighed som lift og seng. Ved behov for yderligere hjælpemidler, henvender plejepersonalet sig til kommunens visitation/ergoterapeut.

Husdyr: Husdyr må gerne komme på besøg. Man må gerne have husdyr med, men skal selv kunne sørge for al pasning hele døgnet og sørge for ekstra rengøring.

Indkøb: Personalet kan efter aftale, hjælpe med små indkøb for beboere som ikke har pårørende. Indkøb af tøj skal beboer/pårørende sørge for. Vi kan hjælpe i tilfælde hvor der ikke er pårørende eller hvis de bor meget langt væk.

Indboforsikring. Der er mulighed for at blive tilsluttet plejehjemmets indboforsikring. Indbo vil være dækket med op til kr. 20.000 for brand- og vandskade, mens erstatning for tyveri kræver, at der har været tegn på indbrud i boligen.
Vær opmærksom på at Plejehjemmet Ellen Marie ikke dækker skader på løsøre, der ved hændeligt uheld, forvoldes af personale.

Klageadgang: Hvis de leverede ydelser ikke svarer til det lovede og forventede, er man velkommen til at rette henvendelse til forstanderen.

 

Kørsel: Personalet hjælper med at bestille kørsel til undersøgelser på hospital. Transport og følgeskab til tandlæge og speciallæger skal man selv/pårørende sørge for via fx flextrafik.

Linned: Vi lejer sengelinned og håndklæder udefra. Du skal derfor ikke medbringe sengetøj eller håndklæder. Dog skal du selv have dyne og hovedpuder med. Disse skal mærkes med navn/initialer og bolignummer.

Livstestamente: Hvis du har oprettet Livstestamente/Behandlingstestamente eller på anden måde taget stilling til hvordan og i hvilket omfang du ønsker behandling ved alvorlig sygdom, så tal med personalet om dine ønsker.

Læge: Gilleleje Lægecenter fungerer som plejehjemslæge. Som beboer har man dog mulighed for at vælge anden læge. Lægen kommer her i huset ugentligt. Ved behov for akut tilsyn kontakter plejepersonalet Gilleleje Lægecenter eller 1813.

Maden på Ellen Marie, er hjemmelavet og varieret. Der serveres hver dag varm mad til frokost og smørrebrød til aften. Beboerne er selv med til at bestemme, hvad der serveres. Man bestemmer menuen for hele huset når man har fødselsdag. Der tages hensyn til allergier og også i stort omfang hensyn til særlige ønsker og fravalg af fødevarer som man ikke bryder sig om.

Marieposten udkommer hver måned og indeholder menuplan, aktivitetskalender, læserbreve, små artikler og anden relevant information. Man er meget velkommen til at bidrage med indhold til bladet.

Medicin: Assistenter og sygeplejersker bestiller, afhenter og doserer din medicin ud fra det FællesMedicinKort med ordinationer fra din egen læge. Vi tilretter den ophældte medicin ved ændringer. Medicin betales til Gilleleje Apotek via PBS. Ved indflytning skal du udfylde og underskrive skema med kontooplysninger til apoteket.

Medicin som er udløbet eller ikke længere benyttes, vil vi meget gerne sende til destruktion, så det ikke fylder unødigt i vores medicinskab. Du kan give os tilladelse til dette via et skema ved indflytning.

Mærkedage: Fødselsdage og andre begivenheder, kan holdes på Plejehjemmet Ellen Marie. Traktement, borddækning, pris m.m., kan aftales med personalet i køkkenet. Når beboernes eget service bruges, er det beboere og pårørende selv som skal sørge for opvask og oprydning.
Pårørende der ønsker at have beboere på ferie eller besøg f.eks. i julen, bedes give både beboere og personalet besked i god tid. Især fordi forventningens glæde ofte er lige så stor som oplevelsen, men også af planlægningsmæssige grunde.

Nødkald: Ved indflytning vurderer kontaktpersonen fra plejen om det er relevant med et nødkald som kan bæres rundt om halsen eller som et armbånd. Vedligehold af nødkaldssystem betales sammen med telefon.

Nøgler: Du får udleveret nøgler til boligen ved indflytning. Man skal selv betale for bortkomne nøgler.

Pedel: Ellen Maries pedel er til stede de fleste hverdage. Kontakt kontoret. Boligerne i Kanalhuset er tilknyttet pedel fra KG3.

Pensionsudbetaling: Alle pensionister som bor på plejehjem, får deres pension udbetalt, og skal derfor betale for de serviceydelser som plejehjemmet kan levere. Det drejer sig om obligatoriske ydelser som husleje, vand, varme og el.
Derudover betales for en servicepakke som indeholder rengøringsartikler, vask af tøj, leje af linned, toilet- og hudplejeartikler, vinduespudsning, forsikring samt forplejning.
Hvilke ydelser den enkelte beboer har brug for, træffes der aftale om i samarbejde med de pårørende og personalet. Nogle ydelser er obligatoriske og kan ikke fravælges.
Alle ydelser betales forud. Modregning for ydelser der ikke er modtaget, vil foregå i den følgende måned.
Aftaler kan ændres fra måned til måned.

Personalesammensætning: Vi er mange faggrupper her på Ellen Marie som alle bidrager til at skabe et godt hjem for dig. Du og dine pårørende vil møde plejepersonale; social- og sundhedsassistenter og -hjælpere, sygeplejersker, omsorgshjælpere, pædagog, elever og studerende, afløsere i plejen. Aktivitetsmedarbejder, køkkenpersonale, rengøringsassistenter, pedel og -medhjælpere, virksomhedspraktikanter og administrativt personale og ledelse.

Pleje og omsorg: Du får støtte og hjælp til det som du ikke selv kan varetage og vi aftaler med dig hvordan og hvornår på døgnet du har brug for og ønsker hjælpen. Vi vil altid gerne bestræbe os på at tage hensyn til dine behov og vaner. Det er vigtigt at du bruger de ressourcer og evner som du har og vi vil gerne hjælpe dig til at styrke disse ved du selv deltager så aktivt som muligt. For at lære dig og din baggrund bedre at kende, kan du udfylde skemaerne om din livshistorie som udleveres ved indflytning eller indflytningssamtalen.

Post: Post omdeles i boligerne. Hvis det skal omdeles i hjemmets dueslag, aftales det med personalet ved indflytningssamtalen.

Rengøring er en del af serviceydelsen. Der gøres rent i boligen flere gange om måneden og toiletter flere gange ugentligt/efter behov. Vi har pligt til at bruge miljøvenlige rengøringsmidler. Hovedrengøring og behov for ekstraordinær rengøring ved fx rygning, påhviler beboeren/pårørende selv.

Rygepolitik: Beboerne må ryge i egne boliger og i gårdhaven Det tages i hvert enkelt tilfælde op til overvejelse, om rygningen af sikkerhedsmæssige årsager skal ske under opsyn.
Det kan være nødvendigt, i forhold til arbejdsmiljøet, at installere luftrenser i boligen. Man må være forberedt på at rygning i boligen medfører ekstra udgifter ved fraflytning af boligen. Hvis det er nødvendigt at anvende brandhæmmende sengelinned, skal man selv betale for dette. Rygning i sengen er forbudt. Alle boliger har røgmeldere. Døren skal være lukket ind til boligen under rygning for at øge brandsikkerheden og for at begrænse lugtgener i resten af huset. Personalet må gerne ryge sammen med dig og må ryge på matriklen.

Samtaler: Når du har boet her i et par uger, aftaler vi en indflytningssamtale mellem dig, din kontaktperson i plejen og en af dine pårørende. Her taler vi om hvordan du trives, samler op så en masse praktiske spørgsmål. Det er også til denne samtale, vi kan afstemme gensidige forventninger til livet og hverdagen her på Ellen Marie. Du og din familie kan ønske yderligere samtaler efter behov.

Sygeplejeartikler: Alle nødvendige sygeplejeartikler såsom kateterposer, katetre, sprøjter, de fleste forbindinger, bleer og lign. er gratis for beboeren og leveres ud fra bevillinger via visitationen i kommunen. Plejepersonalet ansøger om bevillinger via læge og kommune.

Sygesikring: Du får nyt sygesikringsbevis når du har skiftet adresse til Ellen Marie. Er du medlem af sygeforsikringen Danmark, tilråder via at bibeholde forsikringen.

Tandlæge: Man kan visiteres til omsorgstandpleje hvis betingelserne hertil er opfyldt. Det koster et mindre beløb pr. mdr. og omfatter regelmæssig undersøgelse, forebyggelse og nødvendig behandling. Hvis man ønsker egen tandlæge, er der frit valg efter gældende regler. Der er tandlægeklinikker i umiddelbar nærhed. Pårørende følger som udgangspunkt beboer til tandlæge, hvis beboer ikke selv kan tage af sted.

Telefon: I alle lejligheder er der telefonstik. Telefonen sættes i stikket og virker straks. Hver lejlighed har eget telefonnummer og der betales en fast pris pr. måned for både abonnement og samtaler. Kontakt kontoret ved spørgsmål.

TV: Vi benytter os af Yousee og har kabel TV. Betaling for TV omfatter grundpakken. Kontakt kontoret ved spørgsmål og ønske om andre pakker.

Toiletartikler: Der er delvis egenbetaling på toiletartikler. Standardpakken som indeholder håndsæbe, vaskeklude, toiletpapir mv. er indregnet i den månedlige betaling. Cremer, shampoo og salver betaler man selv.

Vaskeri: Dit private tøj vaskes i vores eget vaskeri. Plejepersonalet lægger dit snavsede tøj til vask fra dag til dag. Du behøver derfor ikke at have en vasketøjskurv. Alt tøj mærker pårørende selv med strygelapper med bolignummer/navn, så det efter vask kommer tilbage til den rette. Ved indflytning udleveres strygelapper via egenbetaling. Eller indkøbes af beboer/pårørende. Når du får nyt tøj, skal dine pårørende huske at mærke tøjet inden det tages i brug. Vi erstatter ikke bortkommet tøj. Reparation af tøj er eget ansvar, fx løse knapper, huller, lynlåse.
Sarte tekstiler, som fx uld og silke, vaskes ikke i vaskeriet. Det er eget ansvar.

Valg: Ved folketings-, kommunal-, regionsvalg og EU-valg, vil vi altid få besøg af valgtilforordnede, så du har mulighed for at bruge din demokratiske stemme.

Vinduespudsning: Der bliver pudset vinduer mindst 4 gange om året. Udgifter til rengøring af fællesområdernes vinduer fordeles ligeligt mellem boligerne.

Værdigenstande: Med hensyn til værdipapirer og smykker, henvises til beboers egen bank, hvor den enkelte selv kan lejes en boks. Vær opmærksom på at tyveriforsikring ikke dækker kontanter og værdier som ikke er låst inde og hvor der ikke er synligt tegn på indbrud. Man må gerne selv installere en værdiboks i boligen.

—————————————————————————————-

Vi håber at ovenstående information kan give svar på nogle af de mange spørgsmål vi ved vil komme. Ønsker du og dine pårørende yderligere oplysninger, er I altid meget velkomne til kontakte kontoret i dagstid eller at ringe på 48300365 eller skrive til Ellen Maries mail ellen@mariehjem.dk (mail læses ikke nødvendigvis i weekender).

Sidebar
Sidebar
48 30 03 65 Find hjem

Kontakt