samarbejde med beboere og pårørende

Vi vægter samarbejdet med beboernes pårørende højt og har blandt andet oprettet en mailgruppe, hvor der informeres om nyt og ændringer i dagligdagen. Vi er aktive på face book, her kan man som pårørende følge med i de mange aktiviteter i huset.

Bruger- og pårørenderåd
I lov om Social Service tilrådes det at etablere bruger- og pårørenderåd, som har til opgave at repræsentere beboernes interesser.

Bruger- og pårørenderådet her på stedet, fungerer som et forum for dialog og samarbejde mellem beboere, pårørende og personale for at tilrettelægge de bedst mulige forhold for beboerne.

Vi mødes 4 gange om året i et større forum, hvor alle er velkommen. Vi afholder møderne i dagligstuen i forbindelse med vores populære ”Torsdagsbar”. Aktuelle emner tages op her og personale fra både aktivitet, pleje og køkken deltager. Forstanderen er mødeleder.

De pårørende i rådet orienteres altid om de tilsynsrapporter, der udarbejdes i forbindelse med såvel kommunale tilsyn som Sundhedsstyrelsens tilsyn på Ellen Marie.

Sidebar
Sidebar
48 30 03 65 Find hjem

Kontakt