værdigrundlag

Mariehjemmenes fælles motto er: ”FORDI ALLE FORTJENER ET GODT LIV”.

Mariehjemmene har fire værdier:

  1. Sammen skaber vi rammer for hjem
  2. Vi realiserer drømme
  3. Vi brænder for det, vi gør
  4. Der er kort vej fra tanke til handling

Hverdagen på Ellen Marie tager vi udgangspunkt i, at beboeren oplever selvbestemmelse og kvalitet i livet, så der kan skabes rammer og indhold for ’det gode liv’. Alle beboere på Ellen Marie behandles som unikke mennesker, og den hjælp, de har behov for at modtage, skal ydes med respekt, indlevelse og faglighed. Plejen og livet på Ellen Marie vil tage udgangspunkt i:

  1. Indflydelse på eget liv
  2. Respekt for forskellighed
  3. Medmenneskeligheden i fokus
  4. Gode oplevelser hver dag
  5. En værdig afslutning på livet

Det betyder, at alle beboere efter en individuel vurdering og forventningsafstemning tilbydes støtte og pleje i overensstemmelse med deres ønsker og behov.

Sidebar
Sidebar
48 30 03 65 Find hjem

Kontakt