hvordan bliver man beboer?

Sidebar

Hvis man ønsker at bo på Ellen Mariehjemmet, skal man kontakte den kommune, man bor i. Hjemkommunen er den visiterende myndighed, og det er derfor kommunens visitationsteam, der vurderer, om ansøgeren har plejebehov, der berettiger til plejebolig.

Når hjemkommunen har visiteret til plejebolig, sendes godkendelsen til Gribskov Kommune. Når Ellen Mariehjemmet har modtaget godkendelsen, bekræfter vi hurtigst muligt for modtagelsen både til kommunen og til ansøgeren.

Vi har ingen ledige plejeboliger, men vi har en venteliste, hvor den nye ansøger noteres. Når en plejebolig bliver ledig, kontaktes den næste på ventelisten snarest muligt

Sidebar
48 30 03 65 Find hjem

Kontakt