samarbejde med eksterne

Vi har et godt samarbejde med alle de praktiserende læger i Gribskov Kommune. Det samme gælder speciallæger og tandlæger (herunder omsorgstandplejen) i området.

Vi har et fint samarbejde med Gribskov Kommunes visitationsteam, specielt ved visitation af nye beboere.

Fysioterapeuter, fodterapeuter og frisør kommer efter aftale til huset. Vi arbejder også tæt sammen med geronto psykiatrisk afdeling på Hillerød Sygehus, efter henvisning fra beboernes egen læge.

Vi har aftale med Gilleleje Apotek, hvorfra vi henter medicin til beboerne. Vi benytter de lokale handlende og håndværkere i vid udstrækning.

Sidebar
Sidebar
48 30 03 65 Find hjem

Kontakt